نمایندگی‌ها – محصولات سیتوژنتیک

تجهیزات کشت سلولی

شرکت مرسا تجهیز ارائه دهنده کامل ترین لوازم و تجهیزات کشت سلولی از کمپانی های معتبر جهان می‌باشد و توانسته برندهایی که سال‌ها امتحان خود را پس داده و دارای گواهی استاندارد می‌باشند رو ارائه کند.

محیط‌های کشت سلولی

شرکت مرسا تجهیز ارائه دهنده کامل ترین و برترین انواع محیط کشت های سلولی می‌باشد و توانسته برندهایی که سال‌ها امتحان خود را پس داده و دارای گواهی استاندارد می‌باشند رو ارائه کند.

محصولات بیولوژیک

شرکت مرسا تجهیز آزما تولید کننده محصولات برتر مولکولی با برند MTA.CO آماده ارائه خدمات به محققین، اساتید و آزمایشگاهیان عزیز کشورمان می‌باشد.

همچنین شرکت مرسا تجهیز ارائه دهنده کامل ترین انواع محصولات بیولوژیک و مولکولی از کمپانی های معتبر جهان می‌باشد.