مواد شیمیایی آزمایشگاهی – Samchun

سامچون در سال 1969 با ساخت و تامین معرف‌ها و مواد اولیه برای صنایع دارویی و شیمیایی به عنوان اجزای ضروری برای زمینه‌های مختلف صنعتی عمل می‌‌کند.
در طول سال‌ها، این شرکت محدوده محصولات خود را با نام تجاری خود از طریق شیوه‌های مدیریت کیفیت دقیق گسترش داده‌اند.
شرکت سامچون در سال 2012 سرمایه گذاری در مرکز تحقیق و توسعه یکپارچه را آغاز کرد. این مرکز در زمینه‌‌های بیوتکنولوژی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، و شیمی فعالیت می‌‌کند.