محیط کشت و مکمل‌‌های سلولی – GIBCO

شرکت گیبکو، یک شرکت شناخته شده در سطح جهانی در زمینه ارائه محصولات و خدمات کشت سلولی می‌باشد.
محصولات Gibco شامل محیط‌های کشت، مکمل‌ها، سلول‌ها و واکنشگرهای کشت سلولی می‌شود.

پرمصرف ترین محصولات شرکت GIBCO

 • (FBS)Foetal Bovine Serum
 • AmnioMAX^TM-II Complete Medium
 • PB-MAX^TM Karyotyping Medium
 • KaryoMAX(PHA
 • Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red
 • Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red
 • RPMI 1640 Medium, powder
 • DMEM, powder, high glucose, pyruvate
 • DMEM, powder, low glucose, pyruvate
 • DMEM/F-12, powder
 • Ham ̓s F-10 Nutrient Mix, HEPES
 • GlutaMAX^TM Supplement
 • Streptomycin Sulfat
 • Ham ̓s F-10 Nutrient Mix, HEPES
 • Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL)
 • PBS Tablets
 • Gurr Buffer Tablets
 • Fungizone® Antimycotic

شرکت مرسا تجهیز آزما نماینده فروش محیط کشت و مکمل‌‌های سلولی GIBCO آماده ارائه خدمات به محققین، اساتید و آزمایشگاهیان عزیز کشورمان می‌باشد.

با تکمیل فرم و ثبت سفارش، از قیمت و موجودی محصولات اطلاع حاصل فرمایید.