دستگاه‌های تخصصی آزمایشگاهی – سل کانتر

دستگاه سل کانتر یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی هستند.
این دستگاه عمل شمارش گلبول های قرمز، گلبول های سفید (به صورت افتراقی) و پلاکت ها را داشته و همچنین می تواند هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC ،MCH ،MCV و مورفولوژی گلبول های قرمز را ارزیابی نماید.

محلول های دستگاه سل کانتر

  1. محلول تمیزکننده پروب ها (Probe Cleanser)
  2. محلول تمیزکننده آنزیمی (E-Z Cleanser)
  3. محلول تمیزکننده (Rinse)
  4. محلول لایز (Lyse)
  5. محلول ایزوتون (Diluent)
  6. محلول کالیبراسیون
  7. محلول کنترل

تمامی محلول های فوق در شرکت مرسا تجهیز موجود می باشد.
شرکت مرسا تجهیز توانسته برندهایی که سال ها امتحان خود را پس داده و اغلب به صورت ریفربیشد (Refurbished) در بازار موجود است، ارائه کند. از جمله این برندها می توان به برندهای سیسمکس (Sysmex)، میندری (Mindray) و اورفی (Orphee) اشاره نمود.
با تکمیل فرم و ثبت سفارش، از قیمت و موجودی محصولات اطلاع حاصل فرمایید.